Välkommen till Hattstugans förskola

Hattstugan

Bara

Bara är den näst största orten i Svedala kommun med ca 3 750 invånare. I Bara finns tre kommunala förskolor – Hattstugan, Värby och Rödluvan. Bara är en ort som befinner sig i ett expansivt skede, med planer på ett nytt centrum och många nya områden.

Hattstugans Förskola

Hattstugans förskola består av fyra arbetslag som har sin pedagogiska verksamhet förlagd i bashuset och paviljongen. På bashuset finns Gladan och Storken och på paviljongen finns Skatan och Kråkan.  Varje arbetslag består av tre barngrupper som gemensamt samverkar för att skapa en kompetens och en undervisning för samtliga barn inom arbetslaget.

Hattstugan

Utifrån att arbetslaget i samverkan med de mindre barngrupperna följer barnet under hela sin tid på förskolan skapas kontinuitet och progression i barnets utveckling och lärande, det vill säga ett obrutet lärande som bygger på vad barnet upptäckt och lärt sig tidigare.

NATURFORSKARNA

På Förskolorna finns även Naturforskarna. Naturforskarna inkluderas i verksamheten genom att de erbjuder barn från samtliga arbetslag rika möjligheter att utveckla naturvetenskapliga och språkliga begrepp genom ett utforskande förhållningssätt, där naturen står i fokus. Naturforskarnas verksamhet bedrivs måndag – torsdag. Denna verksamhet ger barnen möjlighet att utforska naturen i nya sammanhang under hela dagen. Förskolorna står för en grundsyn, där naturen och utemiljön ingår som ett naturligt inslag i en lärande/undervisande miljö.

Kännetecknande för Hattstugans förskola är ett utforskande förhållningssätt och arbetssätt utifrån vår certifiering i hållbar utveckling – miljö/hälsa, Hu-certifiering 2015 .

Hattstugan arbetar utifrån ett tematiskt arbetssätt, som sträcker sig över ett läsår, där matematik, språk, naturvetenskap, teknik, multimedia, miljö/hälsa och värdegrundsarbete bildar en helhet i barns och vuxnas lärandesammanhang, utifrån läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev 2010). Temat för läsåret 16/17 är sagornas värld.

Hattstugans förskola erbjuder barn rika upplevelser av lärande och samverkan över gränserna. På förskolan inkluderas barnen, i samarbete med kulturskolan, deltagande i barnkör, dans och instrumentlek. Blivande förskoleklassbarn deltar i idrott som bedrivs i närliggande idrottshall, Kuben samt gör de besök hos vår förskolebibliotikarie, för rika läsupplevelser. Vid dessa tillfällen möts barnen i området över gränserna och lär känna varandra innan de övergår till förskoleklass. Dans och yoga är andra undervisningsinslag som barnen deltar i under sin tid på förskolan.

Förskolan har en varierad utomhusmiljö med träd, buskar, stor gräsmatta, vägar för barn att cykla på, gungor, sandlådor, olika lekställningar och uteplatser att äta vid. Hela gården är Hattstugans gård, det vill säga en stor gemensam gård för både paviljongen och bashuset. Förskolan erbjuder en utemiljö som ger möjlighet till lärande och utveckling, Vårt ”teknikland” ger barnen möjlighet till bygg- och konstruktion, vårt trädgårdsland, ger barnen möjliget till delaktighet i odling, vilket innebär att barnen är delaktiga i hela processen från jord till bord.

Utifrån ett hälsofrämjande perspektiv sover barnen utomhus på förskolans sovloft. Alla barn har vila och återhämtning under sin dag på förskolan. Vid vilan erbjuder vi aktiviter som massage och avslappning, i en miljö som är anpassad för återhämtning

Förskolans mat tillagas av förskolans kockar på Hattstugans bashus.

 

Varmt välkomna till oss på Hattstugans förskola